Przejdź do treści

Etnogenéza Slovákov : kto sme a aké je naše meno

Obrazy
Autor
zost. Richard Marsina a Peter Mulík
Miejsce wydania
Martin
Rok wydania
2009
Spis treści

Z deviateho do dvadsiateho prvého storočia . . 6

Štúdie
Úvodom . . 10
K problematike etnogenézy Slovákov a ich pomenovania . . 12
Sloveni - starí Slováci - Slováci . . 22
Etnonymum našich najstarších predkov . . 31
Používanie kľúčových jazykových termínov k počiatkom slovenských dejín . . 39
Starí Slováci . . 54
Slovo o slove Slovák . . 69
Kto žil v 9. storočí na území Slovenska? . . 87
Jazyk, jeho nositelia a obývaný priestor . . 98
Slovák - starý Slovák . . 102

Prevzaté práce
Václav Chaloupecký: Staré Slovensko (Recenzia) . . 108
Slovienin - Slovan - Slovák - Tót . . 120
Slováci a ríša kráľa Sama (624 - 659) . . 128
Pôvod názvov Slovan a Slovák . . 138
O mene Slovák a prezývke Tót . . 150

Záver
Zamyslenie nad etnogenézou Slovákov . . 158
Sine ira et štúdio . . 164
Stanovisko slovenských historikov, archeológov a jazykovedcov . . 168

Summary . . 170
Zusammenfassung . . 175

Seria
(Archeologické, Historcké a Jazykovedné Štúdie)