Przejdź do treści

Polish Scientific Journal Contents

Wejście do bazy


Zawartość: dane bibliograficzne i abstrakty z polskich czasopism naukowych wydawanych przez PAN oraz wybrane ośrodki naukowe i akademickie. Wyszukiwanie: poprzez formularz wyszukiwawczy publikacji.

Indeksy:

  • autorski,
  • słowa kluczowe,
  • dyscypliny,
  • tytuł czasopisma (po wpisaniu, lub wybraniu z listy czasopism),
  • wydawniczy.

Język bazy: angielski.
Zakres tematyczny: nauki biologiczne, rolnictwo i nauki pokrewne (ekonomika rolnictwa, maszyny rolnicze, agrofizyka, nauki o zwierzętach, biochemia, biologia, biotechnologia, botanika, klimatologia, biologia doświadczalna, odżywianie, rybołówstwo, leśnictwo, hydrobiologia, mikrobiologia, farmakologia, fitopatologia, ochrona roślin, gleboznawstwo, zoologia).

Dostęp: bez ograniczeń w sieci Internet.