Przejdź do treści

Bazy Biblioteki Narodowej

Wejście do bazy


Zawartość: Biblioteka Narodowa oferuje dostęp do opracowanych przez siebie baz, wchodzących w skład Polskiej Bibliografii Narodowej:

Bibliografie narodowa i bibliografie specjalne

 • bibliografie książek polskich (od 1976 roku)
  Tworzą je:
  • Książki polskie podziemne (1976-1989)
  • Indeks do "Przeglądu Bibliograficznego" Gebethnera i Wolffa (za lata 1905-1914, 1923-1926)
  • Bibliografia Polska 1901-1939
 • bibliografie czasopism polskich (od 1958 roku)
  Tworzą je:
  • Bibliografia wydawnictw ciągłych, nowych, zawieszonych i zmieniających tytuł
  • Bibliografia wydawnictw ciągłych
  • Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych
 • bibliografia dokumentów elektronicznych (od 2001 roku)
  baza zawiera zarówno opisy bibliograficzne dokumentów elektronicznych o charakterze wydawnictwa zwartego jak i dokumentów elektronicznych o charakterze wydawnictwa ciągłego, opublikowanych w Polsce.

 • bibliografie bibliologiczne
  baza rejestruje spisy bibliograficzne, przeglądy bibliograficzne, omówienia stanu badań (jeśli zawierają informacje bibliograficzne), opublikowane w Polsce, a także za granicą, jeśli przez autora lub tematycznie związane są z Polską.

 • bibliografia dokumentów dźwiękowych (od 1990 roku)

 • bibliografia dokumentów kartograficznych (od 2002 roku)
  BDK rejestruje od 2002 roku wszystkie typy dokumentów kartograficznych (mapy, atlasy, globusy) na podstawie egzemplarzy obowiązkowych dostarczanych do Biblioteki Narodowej.

Na stronach Biblioteki Narodowej korzystać również można z:
 • Bibliografii specjalnych,
 • Katalogów centralnych,
 • Baz adresowych.
Indeksy:
 • autorów,
 • tytułów,
 • słów z tytułów,
 • tematów,
 • haseł przedmiotowych,
 • serii wydawniczych,
 • wydawców,
 • roku wydania.

Na stronie Biblioteki Narodowej istnieje możliwość przeszukiwania dzięki multiwyszukiwarce FIDKAR

Dostęp: bez ograniczeń w sieci Internet.