Przejdź do treści

Samodzielna Sekcja Kontroli Zbiorów

Informacje ogólne

Adres
Biblioteka Uniwersytecka
Samodzielna Sekcja Kontroli Zbiorów
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 34 63 167
e-mail:

Godziny urzędowania
poniedziałek - piątek: 8:00 - 15:00


Zadania Sekcji

Do podstawowych zadań Samodzielnej Sekcji Kontroli Zbiorów należy:

  • organizacja skontrum,

  • udział w skontrum,

  • przygotowywanie protokołów poskontrowych,

  • współpraca przy ocenie stanu zachowania zbiorów,

  • kontrola obiegu dowodów ewidencyjnych oraz materiałów bibliotecznych,

  • opracowywanie zaleceń pokontrolnych oraz kontrola realizacji zaleceń poskontrowych,

  • poradnictwo dla bibliotek specjalistycznych w zakresie organizacji skontrum.


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. / adres e-mail
Kier. Oddz. mgr Elżbieta Majcher 71 3463 167
Piotr Borowski 71 3463 168
mgr Artur Kulikowski de Nałęcz 71 3463 168
mgr Teresa Niemiec 71 3463 149
mgr Anita Polakowska 71 3463 168
mgr Paweł Węgrzynowski 71 3463 149

Nekrolog Anny Strusińskiej