Przejdź do treści

Oddział Wydawnictw Zwartych

Informacje ogólne

Adres
Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Wydawnictw Zwartych
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 34 63 146
e-mail:

Godziny urzędowania
poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00


Zadania Oddziału

Do podstawowych zadań Oddziału Wydawnictw Zwartych należy opracowywanie formalne i rzeczowe wydawnictw zwartych i dokumentów elektronicznych, a w szczególności:

 • ewidencja wydawnictw zwartych i dokumentów elektronicznych dla biblioteki głównej,

 • tworzenie rekordów wydawnictw zwartych i dokumentów elektronicznych do katalogu komputerowego,

 • opracowywanie tradycyjne (formalne i rzeczowe) wydawnictw zwartych ze zbiorów zabezpieczonych,

 • opracowywanie techniczne,

 • opracowywanie centralne dla bibliotek specjalistycznych wydawnictw zwartych i dokumentów elektronicznych.


Sekcje Oddziału

Sekcja Opracowania dla Biblioteki Głównej - opracowanie formalne oraz rzeczowe w języku KABA i KBK (zbiory nowe; zbiory zabezpieczone wg układu systematycznego) nowych nabytków kierowanych do zbiorów biblioteki głównej, szczegółowa ewidencja nabytków, wprowadzanie rekordów do katalogu komputerowego.

Sekcja Opracowania dla Bibliotek Specjalistycznych - centralne opracowanie nowych nabytków dla bibliotek specjalistycznych, wprowadzanie rekordów do katalogu komputerowego.

Sekcja Opracowania Technicznego - Zadania Sekcji:

 • tworzenie rekordów egzemplarza, inwentarz komputerowy,

 • prowadzenie inwentarza dla wydawnictw zwartych ze zbiorów zabezpieczonych,

 • naklejanie superekslibrisów i sygnowanie książek, dokumentów elektronicznych, sygnowanie kart katalogowych,

 • wklejanie pasków magnetycznych,

 • drukowanie, naklejanie i foliowanie naklejek z symbolami KBK na egzemplarzach kierowanych do obszaru wolnego dostępu.

 • ostateczna korekta prac,

 • zmiana statusu na „wolny dostęp - wypożycza się”,

 • zmiana statusu na „wolny dostęp - nie wypożycza się”,

 • przekazywanie egzemplarza zgodnie ze skierowaniem: WD/magazyn.


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. / adres e-mail
Kier. Oddz. mgr Zuzanna Strześniewska-Piątek71 34 63 146
Sekcja Opracowania dla Bibliotek Specjalistycznych
Kier. Sekcji mgr Jolanta Domańska 71 34 63 130
mgr Dorota Chrzanowska 71 34 63 158
mgr Joanna Łybyk-Cebula 71 34 63 125
Sekcja Opracowania dla Biblioteki Głównej
Kier. Sekcji mgr Bartosz Jabłoński 71 37 57 513
mgr Marek Boryczko 71 34 63 165
mgr Hanna Błochowiak 71 34 63 144
mgr Katarzyna Dudzik 71 34 63 116
mgr Dorota Filip 71 34 63 140
mgr Anna Foltyn 71 34 63 151
mgr Aleksandra Gabriel 71 34 63 140
mgr Ewelina Gawrońska 71 34 63 151
mgr Agnieszka Golubiewska 71 34 63 144
mgr Magdalena Grzela 71 34 63 118
mgr Jolanta Hoffmann 71 34 63 183
mgr Dominika Jabłońska 71 34 63 160
mgr Andrzej Kawczyński 71 34 63 118
Nataliia Kosaniak 71 34 63 151
mgr Bartłomiej Kot 71 34 63 165
mgr Paulina Niedrygoś 71 34 63 144
mgr Hanna Pacholska 71 34 63 142
mgr Karolina Skowron 71 34 63 142
mgr Monika Stańczyk 71 34 63 151
mgr Iwona Zielińska 71 34 63 160
Sekcja Opracowania Technicznego
Kier. Sekcji mgr Elżbieta Mirowska 71 34 63 169
mgr Magdalena Olszewska 71 34 63 143
Małgorzata Skrzypek 71 34 63 116
mgr Edyta Teleśnicka 71 34 63 143