Przejdź do treści

Oddział Wydawnictw Zwartych

Informacje ogólne

Adres
Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Wydawnictw Zwartych
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 34 63 146
e-mail:

Godziny urzędowania
poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00


Zadania Oddziału

Do podstawowych zadań Oddziału Wydawnictw Zwartych należy opracowywanie formalne i rzeczowe wydawnictw zwartych i dokumentów elektronicznych, a w szczególności:

 • ewidencja wydawnictw zwartych i dokumentów elektronicznych dla biblioteki głównej,
 • tworzenie rekordów wydawnictw zwartych i dokumentów elektronicznych do katalogu komputerowego,
 • typowanie książek do wolnego dostępu,
 • opracowywanie tradycyjne (formalne i rzeczowe) wydawnictw zwartych ze zbiorów zabezpieczonych,
 • opracowywanie techniczne,
 • opracowywanie centralne dla bibliotek specjalistycznych wydawnictw zwartych i dokumentów elektronicznych.

Sekcje Oddziału

Sekcja Opracowania dla Biblioteki Głównej - opracowanie formalne oraz rzeczowe w języku KABA i KBK (zbiory nowe; zbiory zabezpieczone wg układu systematycznego) nowych nabytków kierowanych do zbiorów biblioteki głównej, szczegółowa ewidencja nabytków, wprowadzanie rekordów do katalogu komputerowego.

Sekcja Opracowania dla Bibliotek Specjalistycznych - centralne opracowanie nowych nabytków dla bibliotek specjalistycznych, wprowadzanie rekordów do katalogu komputerowego.

Sekcja Opracowania Technicznego - Zadania Sekcji:

 • tworzenie rekordów egzemplarza, inwentarz komputerowy,

 • prowadzenie inwentarza dla wydawnictw zwartych ze zbiorów zabezpieczonych,

 • naklejanie superekslibrisów i sygnowanie książek, dokumentów elektronicznych, sygnowanie kart katalogowych,

 • wklejanie pasków magnetycznych,

 • drukowanie, naklejanie i foliowanie naklejek z symbolami KBK na egzemplarzach kierowanych do obszaru wolnego dostępu.

 • ostateczna korekta prac,

 • zmiana statusu na „wolny dostęp - wypożycza się”,

 • zmiana statusu na „wolny dostęp - nie wypożycza się”,

 • przekazywanie egzemplarza zgodnie ze skierowaniem: WD/magazyn.


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. / adres e-mail
Kier. Oddz. mgr Zuzanna Strześniewska-Piątek 71 3463 146
Sekcja Opracowania dla Bibliotek Specjalistycznych
Kier. Sekcji mgr Jolanta Domańska 71 3463 130
mgr Dorota Chrzanowska 71 3463 158
mgr Joanna Łybyk-Cebula 71 3463 158
Sekcja Opracowania dla Biblioteki Głównej
Kier. Sekcji mgr Bartosz Jabłoński 71 3463 116
mgr Marek Boryczko 71 3463 165
mgr Hanna Błochowiak 71 3463 144
mgr Dorota Filip 71 3463 140
mgr Anna Foltyn 71 3463 160
mgr Aleksandra Gabriel 71 3463 140
mgr Ewelina Gawrońska 71 3463 144
mgr Agnieszka Golubiewska 71 3463 144
mgr Magdalena Grzela 71 3463 118
mgr Jolanta Hoffmann 71 3463 183
mgr Dominika Jabłońska 71 3463 151
mgr Bartłomiej Kot 71 3463 165
mgr Delfina Moździerska 71 3463 151
mgr Paulina Niedrygoś 71 3463 144
mgr Hanna Pacholska 71 3463 142
mgr Karolina Skowron 71 3463 142
mgr Monika Stańczyk 71 3463 160
mgr Iwona Zielińska 71 3463 151
Sekcja Opracowania Technicznego
Kier. Sekcji mgr Elżbieta Mirowska 71 3463 169
mgr Magdalena Olszewska 71 3463 143
Małgorzata Skrzypek 71 3463 169
mgr Edyta Teleśnicka 71 3463 143