Przejdź do treści

Oddział Wydawnictw Ciągłych

Informacje ogólne

Adres
Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Wydawnictw Ciągłych
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 34 63 119
e-mail:

Godziny urzędowania
poniedziałek - piątek: 8:00 - 15:00


Zadania Oddziału

Do podstawowych zadań Oddziału Wydawnictw Ciągłych należy realizacja polityki gromadzenia wydawnictw ciągłych, także w postaci dokumentów elektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki śląsko-łużyckiej i bibliologicznej oraz opracowywanie zasobu czasopism, a w szczególności:

 • kompletowanie i uzupełnianie zbioru czasopism poprzez egzemplarz obowiązkowy, kupno krajowe, kupno zagraniczne i prenumeratę,

 • typowanie nowości do obszaru wolnego dostępu,

 • komputerowe opracowanie formalne i rzeczowe czasopism (w tym ze zbiorów zabezpieczonych) oraz monografii w czasopismach,

 • ewidencja wpływów, opracowanie techniczne czasopism,

 • gospodarka dubletami (wydawnictwa ciągłe),

 • organizowanie przetargów dla czasopism zagranicznych we współpracy z Oddziałem Informacji Naukowej (czasopisma elektroniczne i bazy danych),

 • współpraca z bibliotekami specjalistycznymi: szkolenia w tworzeniu rekordów dla czasopism, poradnictwo w zakresie ewidencjonowania i opracowania czasopism.


Katalogi Oddziału

Oddział Opracowania Wydawnictw Ciągłych posiada:

 1. Katalog kartkowy wszystkich wydawnictw ciągłych jakie znajdują się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej (poza Bibliotekami Specjalistycznymi).

W katalogu kartkowym znajdują się kompletne opisy bibliograficzne poszczególnych tytułów tzn.:

 • karty główne zawierające w swoim opisie tytuł z podtytułem oraz instytucjami wydawniczymi, szczegóły wydawnicze (miejsce i rok wydania), opis zewnętrzny (części składowe, format, objętość), uwagi bibliograficzne i biblioteczne oraz sygnaturę,

 • karty wyszczególniające, przedstawiające zawartość danego tytułu, czyli poszczególne numery, zeszyty, tomy wraz ze wszystkimi uwagami dotyczącymi zmian wynikających z przebiegu ukazywania się wydawnictwa tzn. : zmian tytułu, podtytułu, instytucji wydawniczej, formatu, częstotliwości,

 • odsyłacze związane przede wszystkim ze zmianą tytułu i instytucji wydawniczej.

Od roku 1995, kiedy rozpoczęto tworzenie katalogu komputerowego, dla wszystkich nowych tytułów wpływających do zbiorów, w katalogu kartkowym umieszcza się jedynie kartę główną tzw. sygnalną zaopatrzoną w pieczątkę, zob. Katalog Komputerowy, co oznacza, że kompletny opis bibliograficzny wraz z zasobem znajduje się już w katalogu komputerowym. Sukcesywnie do katalogu komputerowego wprowadzane są tytuły retrospektywnie. Wówczas ich opisy w katalogu kartkowym otrzymują również pieczątkę zob. Katalog Komputerowy, co oznacz, że całość danego wydawnictwa jest też dostępna drogą online.

 1. Katalog kartkowy wydawnictw ciągłych II Obiegu - czasopisma II Obiegu są obecnie skatalogowane w katalogu online. Dla ułatwienia Czasopisma II obiegu zostały także wyodrębnione jako oddzielna kolekcja w systemie faset katalogu online.

 2. Katalog kartkowy biblioteczki podręcznej. Zawarte są w nim opisy bibliograficzne wszystkich materiałów pomocnych w katalogowaniu wydawnictw ciągłych (encyklopedie, słowniki językowe, różnego typu bibliografie).

 3. Inwentarz kartkowy dla wszystkich tytułów wydawnictw ciągłych. Rejestrowane jest w nim źródło wpływu i cena poszczególnych roczników danego tytułu.


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. / adres e-mail
Kier. Oddz. mgr Ewa Grabarska 71 3463 119
mgr Grażyna Czajkowska 71 3463 150
mgr Magdalena Gad 71 3463 150
Olga Głowacka 71 3463 187
mgr Łukasz Haba 71 3463 128
mgr Katarzyna Herba 71 3757 587
dr Natalia Kosaniak 71 3463 147
mgr Monika Krzyśków (urlop) 71 3463 187
Bożena Lipińska 71 3463 128
mgr Agnieszka Orłowska 71 3463 150
Małgorzata Ostrowska 71 3463 128
mgr Barbara Radlińska 71 3463 147