Pracownia Konserwacji Zbiorów Specjalnych

Zadania Pracowni

Do podstawowych zadań Pracowni Konserwacji Zbiorów Specjalnych należy:

  • konserwacja zbiorów specjalnych, cymeliów i zbiorów XIX-wiecznych,

  • prowadzenie dokumentacji fotograficznej.


Adres

Biblioteka Uniwersytecka
Pracownia Konserwacji Zbiorów Specjalnych
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-266 Wrocław
tel.: 71 37 52 421
e-mail:


Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 8:00 - 15:00


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. / adres e-mail
Kier. Oddz. mgr Katarzyna Łabuz71 37 52 421
Iwona Bednarska 71 37 52 421
mgr Dorota Chmielarz 71 37 52 421
mgr Michalina Garus - Łukianowska 71 37 52 421
Iwona Krókowska 71 37 52 421
Małgorzata Kruk 71 37 52 421
Zofia Romaszko 71 37 52 421
Katarzyna Tokarz 71 37 52 421


do góry