Oddział Zbiorów Muzycznych - Aktualności

Aktualności

Upowszechnienie informacji o śląskich drukach nutowych ze zbiorów zabezpieczonych oraz dawnych bibliotek Wrocławia poprzez ich opracowanie bibliograficzne w systemie Virtua


Projekt dotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr 741/P-DUN/2015), realizowany w okresie 15.04.2015 - 31.12.2015

W 2015 r. dzięki środkom finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonym na działalność upowszechniającą naukę, pracownicy Oddziału Zbiorów Muzycznych BUWr brali udział w projekcie pt. Upowszechnienie informacji o śląskich drukach nutowych ze zbiorów zabezpieczonych oraz dawnych bibliotek Wrocławia poprzez ich opracowanie bibliograficzne w systemie Virtua. W ramach prac wprowadzono do katalogu Nukat 500 opisów śląskich druków muzycznych, wykonując rekordy bibliograficzne wraz z niezbędnymi hasłami wzorcowymi.
Założeniem projektu było zaprezentowanie najważniejszych przejawów kultury muzycznej Śląska w XIX i na początku XX wieku poprzez komputerowe opracowanie śląskich druków muzycznych. Efekt prac skierowany jest zarówno do muzykologów, bibliotekarzy, historyków, germanistów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką. Opisy będą mogły być materiałem źródłowym do ewentualnej publikacji katalogów tematycznych kompozytorów śląskich.
Podstawowym kryterium przy doborze materiału był dorobek muzyczny śląskich kompozytorów. Wśród dzieł twórców opracowanych w ramach projektu spotkać można takie nazwiska jak: Paul Caro, Friedrich W. Berner, Carl Schnabel, Max Filke, Emil Boh, Moritz Ernemann, Bernard Hahn czy Moritz Brosig, Komputerowe opracowanie druków dzieł tych kompozytorów jest idealnym uzupełnieniem międzynarodowej bazy źródeł muzycznych RISM (Répertoire International des Sources Musicales), gdzie znajdują się opisy ich autografów i rękopisów muzycznych.
Drugim kryterium doboru była produkcja śląskich oficyn wydawniczych specjalizujących się w upowszechnianiu druków muzycznych.
Jedną z oficyn ujętych w projekcie była firma założona w 1788 r. przez Franza Ernsta Christopha Leuckarta. Przejęta później przez rodzinę Sanderów, prosperowała do 1871 r. Wydawała dzieła zarówno kompozytorów lokalnych jak i klasyków. Firma ta opublikowała niektóre dzieła polskiego wirtuoza i pedagoga muzycznego Karola Lipińskiego.
Inną firmą wydawniczą było oficyna Carla Gustava Förstera przejęta później przez Carla Weinholda. Działała we Wrocławiu w latach 1802-1835. Oficyna ta wydawała m.in. utwory F. W. Bernera i J. I. Schnabla.
Swój wkład w upowszechnianiu muzyki na Śląsku wniosło także wydawnictwo Grass u. Barth. W latach 1800-1826 wydawano tu dzieła m.in. G. Hensela, J. I. Schnabla i J. Elsnera. Firma ta znana jest również jako wydawca śląskiego czasopisma muzycznego „Schlesische Musicalische Blumenlese”.
W drugiej połowie XIX w. druki nutowe wydawane były również przez przez firmy F. W. Gleisa i C. F. Hientzscha, jednak nie mogły się równać ze zdecydowanie największa wrocławską oficyną muzyczną prowadzona przez Juliusa Hainauera. Firma ta powstała w 1852 r. i była najdłużej działającym we Wrocławiu wydawnictwem nutowym. Do ok. 1934 r. wydała dzieła F. Mendelssohna, A. Jensena oraz kompozytorów polskich: M. Moszkowskiego, Z. Noskowskiego, S. Moniuszki, J. Hofmana, W. Żeleńskiego i J. Zarębskiego.
Zamysł udostępnienia opisów śląskich druków muzycznych w ogólnodostępnej bazie NUKAT podyktowany był rosnącym zainteresowaniem historią regionu, ściśle powiązanym z kulturą muzyczną Śląska.Opracowanie i zabezpieczenie kolejnej partii rękopisów muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we WrocławiuDzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej z siedzibą w Warszawie (ul. Zielna 37) w Oddziale Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu w okresie 01.10.2009 – 31.04.2010 odbywało się katalogowanie szczególnie cennych ze względu na śląską proweniencję rękopisów muzycznych.
Wyniki tej pracy dostępne są w katalogu komputerowym on-line RISM A/II (Répertoire International des Sources Musicales) pod adresem: https://opac.rism.info/ gdzie po wpisaniu siglum PL WRu znaleźc można wszystkie rekopisy muzyczne wprowadzone przez Oddział Zbiorów Muzycznych BUWr.