Zasady ogólne

ZAPISY DO BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 - ZASADY OGÓLNE


Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu przy ul. Karola Szajnochy 7/9 informuje, że zapisy do BU odbywają się wyłącznie poprzez system formularzy elektronicznych w trybie online.
Dostęp: www.bu.uni.wroc.pl

Po wypełnieniu i wysłaniu przez użytkownika odpowiedniego elektronicznego formularza zapisu pozostałe formalności związane z otrzymaniem komputerowej karty bibliotecznej (koszt 20 PLN) lub z bezpłatnym aktywowaniem konta bibliotecznego na podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej ze zdjęciem należy załatwiać w Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, ul. Karola Szajnochy 7/9 (I piętro, pokój nr 14).