Przejdź do treści

Krajina prítomnosti a zabúdania: Príbeh a reflexia pustoúľanskej historickej krajiny