Przejdź do treści

Slezské Zemské Muzeum

Znamení vertikál : Církevní a náboženský život českého Slezska od středověku po první světovou válku

Obrazy
Autor
Pavel Šopák & kolektiv
Miejsce wydania
Opava
Rok wydania
2013
Spis treści

Úvodní slovo . . 12
Úvodem . . 15

I. AEDIFICAE . . 23
II. ARCHAEOLOGICA . . 115
III. ETHNOGRAPHICA . . 139
IV. NUMISMATICA ET SFRAGISTICA . . 185
V. MONUMENTA ARTIS . . 203
VI. PAEDAGOGICA . . 301
VII. SEPULCRALIA . . 319
VIII. VASA SACRA ET PARAMENTA . . 337
IX. CONFESSIO EVANGELICA . . 359
X. JUDAICA . . 385
XI. DOCUMENTA ET HISTORICA . . 405

Resumé . . 499
Prameny a literatura . . 507
Seznam zkratek . . 532
Jmenný rejstřík . . 533
Místní rejstřík . . 548

Seria
(Slezsko. Lidé a Země ; sv. 3)

Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského, vévody hlohovského a opavského, nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500-1507 : kritická edice pramene

Obrazy
Autor
k vydání připravil Petr Kozák
Miejsce wydania
Opava
Rok wydania
2014
Spis treści

Princ Zikmund Jagellonský a účetní knihy jeho dvora . . VII
Kníže z periferie . . VII
Dvorské účty jagellonských panovníků . . XIX

Edice . . XXIX
Popis editovaných pramenů . . XXIX
Ediční poznámka . . XXXII
Obrazová příloha . . XXXIX

Regestnun curiensium principis Sigismundi (zápisy z let 1493-1499) . . LI

Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského z let 1500-1507 . . 1
Kniha I: Účty z let 1500-1504 . . 3
Kniha II: Účty z let 1504-1507 . . 347

Seznam použitých pramenů a literatury . . 651

Rejstříky . . 663
Rejstřík míst, zemí a geografických názvů . . 669
Rejstřík osob . . 679
Rejstřík věcný . . 697

Summary . . 739