Przejdź do treści

Pinax - internetowy inwentarz Oddziału Rękopisów BUWr

Wejście do bazy


Od stycznia 2022 r. pod adresem pinax.bu.uni.wroc.pl dostępna jest nowa strona internetowa przygotowana przez pracowników OR BUWr. Prezentuje ona podstawowe informacje o wszystkich rękopisach zgromadzonych w naszej Bibliotece, stąd nazwa pinax, która po grecku oznacza katalog. Jest to pionierskie przedsięwzięcie, ponieważ do tej pory żadna polska biblioteka posiadająca zbiory specjalne nie udostępniła inwentarza rękopisów w internecie.

Nasze zbiory rękopiśmienne składają się z wielu kolekcji o różnej proweniencji. Niektóre kolekcje zostały już rzetelnie opisane, a ich katalogi dostępne są w wersji drukowanej (np. tzw. zbiór Milicha ze Zgorzelca), natomiast inne (np. zbiory dawnej Biblioteki Miejskiej Wrocławia) posiadają jedynie dawne rękopiśmienne katalogi, które jakością opisów nie zawsze przystają do obecnych standardów. Dawne katalogi zazwyczaj nie posiadają indeksów, które pozwoliłyby na w miarę szybkie przeszukiwanie ich treści, ponadto stosowany w nich zapis, sporządzony dziewiętnastowieczną niemiecką kurrentą, niekiedy jest trudniejszy do odczytania niż sam badany kodeks. Dotychczas, jeśli czytelnik chciał dowiedzieć się, czy w naszych zbiorach znajduje się dane dzieło, stawał przed niełatwym zadaniem: zmuszony był do sprawdzenia każdego katalogu z osobna lub do zwrócenia się o pomoc do bibliotekarzy OR. którym łatwiej jest prowadzić takie poszukiwania. Mają zazwyczaj większe doświadczenie oraz dostęp do wewnętrznych inwentarzy, jednak nie zawsze są w stanie szybko udzielić odpowiedzi ze względu na wiele innych obowiązków.

Aby oszczędzić czytelnikom wyżej wspomnianych trudności, zdecydowaliśmy się uruchomić nową witrynę internetową. Gromadzi ona wszystkie podstawowe informacje dotyczące naszych rękopisów, mianowicie: sygnatury, skrócone opisy treści, daty powstania, języki, proweniencje, linki do wersji zdigitalizowanych, i pozwala na ich szybkie przeszukiwanie. Dodatkowo po kliknięciu znalezionego rekordu można zapoznać się z literaturą na temat danego woluminu, oraz sprawdzić, z jakiego materiału jest wykonany, jaką ma oprawę, czy jest udostępniany w czytelni, czy ma mikrofilm. Oprócz prostego przeszukiwania treści opisów dostępne jest również filtrowanie wyników według zawartości poszczególnych pól, na przykład wybór konkretnego języka, proweniencji lub datacji. Ponieważ wiele zapytań o nasze zbiory kierują czytelnicy spoza Polski, nasza strona dostępna jest w trzech obcych językach: po angielsku, niemiecku i łacinie. Dzięki temu, że opisy są w formie cyfrowej, można je w razie potrzeby uzupełniać i korygować bez żadnych ograniczeń. W przyszłości wprowadzone zostaną także nowe funkcje, między innymi wyszukiwanie według słów kluczowych, tworzenie raportów, eksport danych do różnych formatów etc. Mamy nadzieję, że dzięki nowemu inwentarzowi wszyscy zainteresowani czytelnicy uzyskają lepszy dostęp do naszych zbiorów.


Adam Poznański