Przejdź do treści

Katalog systematyczny

Informacje ogólne

Zamknięty w 1996 roku, nieudostępniany. Zawartość katalogu jest sukcesywnie wprowadzana do katalogu online.

Zawartość Katalogu

Katalog systematyczny dostarcza informacji o materiałach bibliotecznych wydanych w latach 1801-1996 znajdujących się w: magazynach, czytelniach i wszystkich oddziałach Biblioteki Uniwersyteckiej, oprócz Kolekcji Śląsko-łużyckiej , która posiada własny katalog systematyczny.

Katalogiem systematycznym należy posłużyć się wówczas, gdy poszukuje się odpowiedzi na pytanie jakie książki z danej dziedziny wiedzy zgromadzone są w Bibliotece.

Uwaga. W 1997 r. zaprzestano włączania nowych karty do katalogu systematycznego, ponieważ wraz z komputeryzacją Biblioteki zmienił się sposób opracowania rzeczowego zbiorów. W katalogu online do wyrażania treści materiałów bibliotecznych nie stosuje się już symboliki klasyfikacyjnej, ale używa się języka haseł przedmiotowych.
Jednocześnie zawieszona została klasyfikacja zbiorów zabezpieczonych.


Układ

Katalog systematyczny szereguje opisy bibliograficzne według ustalonego schematu klasyfikacji w wielostopniowym układzie działów podstawowych oraz poddziałów drugiego, trzeciego i dalszych stopni, opierając się na logicznej kolejności zakresów - od najszerszych do coraz węższych.

W obrębie większych działów (zarówno pierwszego stopnia jak i dalszych) stosuje się poddziały wspólne, grupujące określone formy wydawnicze i piśmiennicze (np. encyklopedie, słowniki, bibliografie, księgi pamiątkowe).

W Bibliotece Uniwersyteckiej stosowana jest własna klasyfikacja wzorowana na pierwotnym układzie "Przewodnika Bibliograficznego", tj. polskiej bibliografii narodowej bieżącej dla książek.

Katalog systematyczny zawiera 28 działów głównych, począwszy od działu ogólnego obejmującego dzieła o charakterze uniwersalnym.


Układ działów podstawowych

(0) Ogólny (Encyklopedie ogólne, informatory, prasy codzienna)
(1) Socjologia
(2) Ekonomia i zagadnienia społeczne
(3) Prawo
(4) Historia, Etnografia
(5) Sztuki plastyczne
(6) Muzyka., Teatr, Film
(7) Nauka o literaturze
(8) Teksty literackie
(9) Językoznawstwo
(10) Nauka o książce
(11) Pedagogika, Oświata
(12) Nauka i Szkoły wyższe
(13) Religioznawstwo
(14) Nauki filozoficzne, Psychologia
(15) Marksizm-leninizm
(16) Nauki matematyczno-przyrodnicze
(17) Matematyka
(18) Fizyka
(19) Astronomia
(20) Chemia
(21) Nauka o ziemi
(22) Nauki biologiczne
(23) Rolnictwo, Leśnictwo, Weterynaria
(24) Nauki lekarskie
(25) Wychowanie fizyczne, Sport, Gry
(26) Wojskowość
(27) Nauki techniczne

Cały schemat klasyfikacyjny katalogu systematycznego można otrzymać do wglądu u dyżurnego bibliotekarza.


Symbol klasyfikacyjny

Symbol klasyfikacyjny składa się z cyfr, przy czym działy główne wyróżnione są nawiasem okrągłym, a hierarchia poddziałów zaznaczona kropką.

Przykład

Symbole klasyfikacyjne naniesione są na szyldzikach szufladek katalogowych oraz na kartach przewodnich wewnątrz szufladek. Na kartach bibliotecznych można odczytać je u dołu karty.

Symbole klasyfikacyjne można zobaczyć również na kartach katalogowych - w katalogu alfabetycznym. Pozwala to na powiązanie wyszukiwanej pozycji z odpowiednim działem katalogu systematycznego i, tym samym, umożliwia wyszukanie innych pozycji o podobnej tematyce.


Indeks przedmiotowy

Poszukiwania w katalogu systematycznym dobrze jest rozpocząć od indeksu przedmiotowego wymieniającego w układzie alfabetycznym wszystkie zagadnienia szczegółowe reprezentowane w katalogu.
Na kartach indeksu znajdują się symbole klasyfikacyjne, które kierują do odpowiednich punktów katalogu.

W przypadku jakichkolwiek problemów w korzystaniu z katalogów należy zawsze poprosić o pomoc dyżurującego bibliotekarza.