Czasopisma zagraniczne w bibliotekach Wrocławia i Opola

Wejście do bazy


Czasopisma zagraniczne w bibliotekach Wrocławia i Opola to katalog komputerowy zawierający informacje o drukowanych i elektronicznych czasopismach zagranicznych (prenumerata i wymiana wydawnictw) gromadzonych przez 25 bibliotek Wrocławia, Opola i Jeleniej Góry. Jest on tworzony od 1991. Informacje o zbiorach starszych są dostępne w katalogach poszczególnych bibliotek. Katalog obejmuje także dostępy do serwisów agregacyjnych i baz danych prenumerowanych przez biblioteki środowiska. Katalog umożliwia poszukiwania m.in. według: nazw/tytułów, kraju wydania, nazw wydawców, klasyfikacji tematycznej, biblioteki gromadzącej czasopismo.