Skip to main content

Paměť krajiny České Slezsko 1750-1950 : Kulturni krajina jako celek v proměnách dvou stoleti, jeji dokumentace, studium, analýza a prezentace grafickými dily a odbornými a popularizačnimi texty : Kritický katalog výstavy