Obrazy kultury a společnosti v období první republiky : periodický tisk v letech 1918-1938