Skip to main content

Reprographic and Digitization Unit - Selected literature

:: Burski. K.: Działalność Pracowni Reprograficznej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. W: Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych. Materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 15-17 października 1998 r., Warszawa 1998, s.179-182

:: ePoradnik redaktora zasobów cyfrowych. Interpretacja schematu Dublin Core wraz z materiałami pomocniczymi dla redaktorów zasobów cyfrowych. [on-line]. [dostęp maj 2007].

:: Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego – cele, zadania, wytyczne i organizacja pracy : Iwona Domowicz, Tomasz Kalota, Edyta Kotyńska, Jadwiga Łukaszewicz, Rafał Raczyński, Marcin Szala / Iwona Domowicz, Tomasz Kalota, i inni// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 4/2006 (74) kwiecień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

:: Kalota Tomasz: Marzenie o polskim systemie rozproszonych bibliotek cyfrowych. W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 4/2006 (74) kwiecień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

:: Kalota Tomasz: Komputeryzacja Pracowni Reprograficznej BUWr. [on-line]. [dostęp 1 września 2005]. Dostępny w World Wide Web

:: Kalota Tomasz: Propozycja zorganizowania systemu udostępniania zbiorów specjalnych w postaci elektronicznej. [on-line]. [dostęp 1 lipca 2003].

:: Kalota Tomasz: Skanowanie mikrofilmów i mikrofisz (mikroform). [on-line]. [dostęp 1 lipca 2003].

:: Adcock Edward P.: Ochrona i przechowywanie zbiorów. Zalecenia IFLA w kwestii opieki i obchodzenia się z materiałami bibliotecznymi. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Wrocław 1999.