Przejdź do treści

Web of Science

Wejście do bazy


Zawartość i opis: Web of Science (WoS) to pakiet baz abstraktowo-bibliometrycznych (tzw. indeksów cytowań), wydawanych przez firmę Thomson Reuters (poprzednio: Filadelfijski Instytut Informacji Naukowej).

Baza została udostępniona wszystkim szkołom wyższym i instytucjom naukowym w Polsce przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (na podstawie decyzji o sfinansowaniu krajowej licencji akademickiej).
Zawiera ocenę bibliometryczną cytowań czasopism naukowych.

W skład wchodzą indeksy:
- Science Citation Index Expanded (SCIE),
- Social Sciences Citation Index (SSCI),
- Art & Humanities Citation Index (AHCI),
- Conference Proceedings Citation Index (CPCI)

SCIE, SSCI i AHCI znane są jako pakiet: Web of Science (WoS)
W bazach WoS indeksowane są artykuły z ponad 12.000 tytułów bieżących czasopism.
Opis działania i wskazówki dotyczące wyszukiwania WoS (dostępne na stronie wydawcy):
http://wokinfo.com/media/mtrp/wok5_wos_qrc_po.pdf
http://ips.clarivate.com//m/pdfs/wos_qrc_po.pdf

Pakiet Web of Science tworzy również baza bibliometryczna:
Journal Citation Reports (JCR) - baza tworzona w Filadelfijskim Instytucie Informacji Naukowej (Institute for Scientific Information ISI) - obecnie będącym częścią Thomson Reuters (Philadelphia, USA)
Opis działania i wskazówki dotyczące wyszukiwania JCR (dostępne na stronie wydawcy)
http://wokinfo.com/media/mtrp/jcr_qrc_pl_web.pdf
JCR zawiera ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych, oraz podaje wskaźnik Impact Factor (wskaźnik oddziaływania, wpływu) - średnia cytowań przypadająca na jeden artykuł z danego czasopisma na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

InCites

W ramach licencji krajowej na platformie Web of Science dostępne jest także narzędzie InCites, które służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.

Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science. Konto można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register”.

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci UWr i poprzez serwer PROXY.