Springer

Wejście do bazy na serwerze wydawcy
Wejście do bazy na serwerze ICM


Zawartość: pełne teksty artykułów z czasopism i książki, opublikowane przez koncern wydawniczy Springer Verlag oraz Kluwer Academic Publishers.
Baza została udostępniona w 2010 roku szkołom wyższym i instytucjom naukowym w Polsce dzięki decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o sfinansowaniu w całości krajowej licencji akademickiej.

Dostęp oferowany w licencji krajowej obejmuje:
- ok. 1960 czasopism bieżących
- ok. 390 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi na serwerze rocznikami archiwalnymi (dla ok. 1290 tytułów dostępne są głębokie archiwa do 1 wolumenu włącznie).

Licencja krajowa obejmuje także archiwa serii książkowych:
- 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008,
- kolekcja 16.700 e-książek anglojęzycznych wydanych w latach 2004, 2005 i 2009-2011.

Zasoby są dostępne równolegle jako:
- baza danych - na serwerze SpringerLink
- baza w systemie Yadda w ICM, który docelowo ma zastąpić system ScienceServer.

W ramach krajowej licencji akademickiej Springer działa dodatkowy program umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych Springer Open Choice.

Zakres tematyczny: nauki techniczne, ekonomia, biznes, chemia, fizyka, biologia i ochrona środowiska, matematyka i informatyka, statystyka, prawo oraz medycyna.

Zakres chronologiczny: licencja przewiduje prawo archiwizacyjne (bezterminowy dostęp) do wszystkich zakupionych zasobów (czasopism, serii i książek) dla wszystkich instytucji akademickich w kraju.

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci UWr i poprzez serwer PROXY.