Scopus

Wejście do bazy


Zawartość i opis: jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań.
Scopus obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza została udostępniona wszystkim szkołom wyższym i instytucjom naukowym w Polsce przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (na podstawie decyzji o sfinansowaniu krajowej licencji akademickiej).

Zakres tematyczny: baza interdyscyplinarna ( poza naukami humanistycznymi).

Zakres chronologiczny: od 1960 roku (literatura naukowa), od 1996 roku (bibliografie załącznikowe oraz informacje o cytowaniach).


Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci UWr i poprzez serwer PROXY.