Przejdź do treści

Sage Research Method Core

Wejście do bazy

Sage Research Method Core – baza stanowi kompleksową bibliotekę publikacji na temat metod badawczych. Zawiera ponad 1000 książek, prac referencyjnych, artykułów w czasopismach i krótkich filmów z renomowanej listy metod badawczych SAGE, obejmujących cały proces badawczy oraz pełen zakres metod jakościowych, ilościowych i mieszanych stosowanych w naukach społecznych, humanistycznych i medycynie. Baza zawiera wszystkie tytuły z serii SAGE Quantitative Applications in the Social Sciences (Little Green Books) i Qualitative Research Methods (Little Blue Books).

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci UWr i poprzez serwer PROXY.