EBSCO

Wejście do bazy


Zawartość: pełne teksty artykułów z czasopism, w ramach baz danych dostępnych w projekcie eIFL Direct.

Biblioteka Uniwersytecka umożliwia korzystanie z 16 baz firmy EBSCO. Część z nich jest udostępniana od roku 2010 bezpłatnie wszystkim uczelniom przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Wirtualna Biblioteka Nauki:

Dostępne bazy:
- Academic Search Ultimate
Zakres tematyczny: interdyscyplinarna

- Agricola
Zakres tematyczny: nauki rolnicze i przyrodnicze

- Business Source Ultimate
Zakres tematyczny: baza z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu

- ERIC (Education Resource Information Center)
Zakres tematyczny: nauki społeczne i bibliotekoznawstwo

- European Views of the Americas: 1493 to 1750
Zawartość i zakres tematyczny: baza danych bibliograficznych, cenne źródło informacji dla bibliotek, badaczy i osób zainteresowanych europejskimi utworami, które odnoszą się do Ameryki.
Zakres chronologiczny: 1493-1750

- GreenFILE
Zakres tematyczny: ochrona środowiska

- Health Source - Consumer Edition
Zakres tematyczny: nauki medyczne, nauki o żywności i żywieniu, opieka nad dziećmi, medycyna sportowa

- Health Source: Nursing/Academic Edition
Zakres tematyczny: nauki medyczne

- Library, Information Science & Technology Abstracts
Zakres tematyczny: bibliotekarstwo, klasyfikacja, katalogowanie, bibliometria, pozyskiwanie informacji online, zarządzanie informacją.
Zakres chronologiczny: od lat 60-tych XX wieku

- MasterFILE Premier
Zakres tematyczny: baza interdyscyplinarna, przygotowana dla bibliotek publicznych.
Zakres chronologiczny: od 1975 roku

- MEDLINE
Zakres tematyczny: zagadnienia z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk klinicznych.

- Newspaper Source
Zawartość: pełne teksty 35 krajowych i międzynarodowych gazet oraz wybrane pełne teksty z ponad 375 gazet regionalnych (z obszaru USA). Ponadto, baza ta zawiera pełnotekstowe transkrypcje wiadomości telewizyjnych i radiowych.

- Regional Business News
Zawartość: regionalne publikacje pełnotekstowe z dziedziny biznesu. Regional Business News obejmuje 75 czasopism, gazet i serwisów informacyjnych o tematyce biznesowej z wszystkich obszarów Stanów Zjednoczonych.

- RILM Abstracts of Music Literature
Zawartość i zakres tematyczny: artykuły, książki, bibliografie, katalogi, rozprawy, krytyczne komentarze, nagrania, materiały konferencyjne, materiały elektroniczne, opinie z zakresu muzyki .

- Teacher Reference Center
Zawartość i zakres tematyczny: indeksy i abstrakty dla 280 najbardziej popularnych czasopism z zakresu nauczania.

- AHFS Consumer Medication Information
Zakres tematyczny: farmacja i nauka o lekach


Po wejściu na stronę serwisu należy wybrać interfejs - klikając w: EBSCOhost. Interfejs wyszukiwarki wyświetla się w języku polskim.

Wyniki poszukiwań można:
- przeglądać,
- drukować,
- kopiować,
- przechowywać w schowku
- archiwizować w osobistym koncie użytkownika
- wysyłać na adres e-mail

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci UWr i poprzez serwer PROXY.