Przejdź do treści

Wrocławskiej rodziny Kornów, a szczególnie Wilhelma Gottlieba (1739-1806) oraz jego syna – Johanna Gottlieba (1765-1837) – osobie czytającej tę stronę przedstawiać bliżej nie ma specjalnej potrzeby: to powszechnie znani księgarze, drukarze i nakładcy, stali dostawcy setek tytułów poszukiwanych, nie tylko niemieckojęzycznych, publikacji, w tym również cennych poloników.

Te ostatnie to głównie podręczniki szkolne, książki dla młodzieży, atlasy, słowniki oraz dzieła literackie. Spod pras Jana Bogumiła Korna wychodziły one w świat w edycjach tanich i ozdobnych: zwykle na dobrym papierze, ze starannie dobranymi ilustracjami oraz, co nie mniej istotne, po konkurencyjnych cenach. O ustawicznym zapotrzebowaniu na nie świadczą powtarzające się aż do ostatniej wojny wznowienia i nowe wydania.

Kornowskie wydawnictwa, jak i książki sprowadzane przezeń z całej Europy, skrupulatnie porządkowały, zestawiały oraz reklamowały firmowe Katalogi. Ich lektura nadal sprawiać może prawdziwą przyjemność: zarówno osobom zawodowo zajmującym się książką (wykazy dzieł geograficznych, zestawienia poświęcone sztuce wojskowej lub medycynie), jak i chcącym poznać drobiazgowo zestawione tam ceny – w pruskich talarach czy polskich złotych.

Wszystkie należą dziś do druków unikatowych. Zbyt wielu, spośród ponad stu zawartych w wykazie Bibliografii polskiej Estreichera, wrocławska Biblioteka Uniwersytecka już nie posiada, a przecież tu powinny znaleźć swoje stałe miejsce. Zaledwie jeden tytuł, z około 20 zachowanych, został zabezpieczony w formie fotokopii, udostępnianej na miejscu. Dlatego też archiwizacja i zdigitalizowanie wszystkich ocalałych egzemplarzy, z ewentualnym uzupełnieniem, po raz pierwszy dałyby możliwość pełnego ich odkrycia i wykorzystania, właśnie w stolicy Dolnego Śląska, jako miejscu przenikania się tak wielu kultur.

Biblioteczna troska i powinność o jak najszersze udostępnianie katalogów nakazuje nam skierować apel do P.T. Sponsorów o finansowe wsparcie przedstawionego przedsięwzięcia.


Newsletter IFLA: April 2007: Section on Rare Books and Manuscripts [s.19]:
https://archive.ifla.org/VII/s18/pubs/RareNewsletter-April2007.pdf