Przejdź do treści

Biblioteka Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Adresy

Biblioteka Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
ul. Joliot‑Curie 15 (budynek 1B)
50-383 Wrocław
tel.: 71 375 79 03


Godziny otwarcia

poniedziałek: nieczynne dla użytkowników
wtorek, czwartek: 10:00 - 16:00
środa, piątek: 9:00 - 15:00
sobota: 10:00 - 14:00


Profil zbiorów

Gromadzimy książki z zakresu:

 • dziennikarstwa: historii mediów, gatunków dziennikarskich, społecznego i kulturowego oddziaływania mediów, mediów w Polsce i na świecie, dziennikarstwa radiowego, telewizyjnego, internetowego oraz prasowego,

 • mediów społecznościowych,

 • komunikacji społecznej,

 • public relations, komunikacji wizerunkowej oraz zagadnień dotyczących reklamy,

 • komunikacji wizualnej,

 • brandingu,

 • designu,

 • antropologii kultury,

 • fotografii dziennikarskiej

oraz przedmiotów dodatkowych niezbędnych w edukacji dziennikarskiej:

 • psychologii społecznej,

 • socjologii,

 • nauk politycznych,

 • historii literatury (literatura piękna, literatura faktu, opracowania historycznoliterackie),

 • reportażu i filmu dokumentalnego,

 • fotografii.

Posiadamy bogaty księgozbiór anglojęzyczny.


Katalogi i kartoteki

:: katalog komputerowy (jesteśmy w centralnym opracowaniu).


Bazy danych dostępne w bibliotece

Brak


Stanowiska komputerowe dostępne dla użytkowników

2 stanowiska.


Usługi dodatkowe

brak


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. 71 adres e-mail
mgr Dorota Hadrysiak (kier.) 375 79 03 dorota.hadrysiak[w]uwr.edu.pl

Wykaz czasopism dostępnych w bibliotece

Obecnie prenumerujemy 2 czasopisma anglojęzyczne:

 • Mass Communication & Society

 • Sight & Sound

Ponadto posiadamy numery czasopism specjalistycznych prenumerowanych w poprzednich latach:

 • New Media & Society

 • Journalism and Mass Communication Quarterly

 • Journalism & Mass Communication Educator

 • Journal of Mass Media Ethics

 • Film Quarterly

 • Ethical Space