Przejdź do treści

Biblioteka Wydziału Chemii

Adresy

Biblioteka Wydziału Chemii
ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław
tel.: 71 375 73 65
e-mail: biblioteka[w]chem.uni.wroc.pl
https://chem.uni.wroc.pl/pl/jednostka-organizacyjna/404


Godziny otwarcia

Poniedziałek- czwartek: 8.00 - 18.00
Piątek: 8.00- 15.00
WYPOŻYCZALNIA:10.00 - 14.00


Profil zbiorów

Chemia ogólna, chemia nieorganiczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, chemia analityczna, chemia kwantowa, chemia teoretyczna, chemia strukturalna, chemia metaloorganiczna, chemia polimerów, chemia medyczna, chemia bionieorganiczna, chemia bioorganiczna, biochemia, chemia toksykologiczna, chemia leków, chemia jądrowa, chemia radiacyjna, chemia środowiska, chemia rolna, informatyka chemiczna, ochrona środowiska, spektroskopia, krystalografia, rentgenografia, termodynamika chemiczna, kataliza, kinetyka, elektrochemia, magnetochemia, rezonans magnetyczny, fotochemia, synteza organiczna, synteza nieorganiczna.

Dziedziny pokrewne: biologia, ekologia biofizyka, fizyka, fizyka chemiczna, matematyka, elektronika, nauki geologiczne, mikrokomputery, programowanie, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Biblioteka gromadzi odbitki prac naukowych Pracowników Wydziału i posiada ich archiwum od 1950 roku do chwili obecnej.


Katalogi i kartoteki

:: alfabetyczny katalog kartkowy obejmuje całość księgozbioru. Książki w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim.

:: rzeczowy katalog kartkowy działowy z indeksem haseł przedmiotowych.

:: katalog alfabetyczny czasopism

:: katalog materiałów konferencyjnych w układzie geograficznym.

:: kartoteka akcesji czasopism.

:: komputerowa bibliografia prac naukowych pracowników Wydziału Chemii.

:: komputerowy katalog zbiorów obejmujący wszystkie skrypty, większość książek wydanych po roku 1994 i pozycje lektoryjne najczęściej wykorzystywane przez studentów (dostępny online w ramach BUWr).


Bazy danych dostępne w bibliotece

:: Baza na dyskietkach
- Current Contents za lata 1993 -2002

:: Bazy dostępne przez środowiskowy system udostępniania:
- Chemical Abstracts za lata 1998-2002
- Current Contents za lata 1999 – 2002
- Science Citation Index (SCI) za lata 1999-2000
- INSPEC za rok 1999

:: Bazy czasopism elektronicznych:
- ScienceDirect (konsorcjum Elseviera)
- SwetsnetNavigator
- Dostęp do wersji online większości prenumerowanych przez Wydział czasopism zagranicznych

:: Baza dorobku naukowego pracowników Wydziału za lat 1994 - br.


Stanowiska komputerowe dostępne dla użytkowników

10 stanowisk komputerowych dla studentów i 4 dla doktorantów i pracowników naukowych, do przeszukiwania baz danych, zamawiania komputerowego książek w Bibliotece Uniwersyteckiej, Politechnice Wrocławskiej i innych uczelniach wrocławskich.


Usługi dodatkowe

:: Kserograf w bibliotece na karty magnetyczne dla pracowników Wydziału.

:: Pracownia kserograficzna Wydziału.

:: Prywatny punkt usług kserograficznych.

:: Biblioteka ma uprawnienia do prowadzenia wypożyczalni międzybibliotecznej i prowadzi szeroki zakres usług dla wielu bibliotek w Polsce.


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. 71 adres e-mail
mgr Janina Trzeciak (kier.) 375 73 65 janina.trzeciak[w]chem.uni.wroc.pl
mgr Joanna Czyrek 375 73 65 joanna.czyrek[w]chem.uni.wroc.pl
mgr Kazimiera Lukjan 375 73 65 kazimiera.lukjan[w]chem.uni.wroc.pl

Wykaz czasopism dostępnych w bibliotece

Plik w formacie RTF