Przejdź do treści

Wyszukiwarki - Informacje ogólne

Zawartość modułu Wyszukiwarki została podzielona na trzy części.
Często używane łącza zawierają wyselekcjonowanych przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej adresy wybranych katalogów, baz danych i metawyszukiwarek bibliotecznych, które umożliwiają użytkownikowi m. in.: ustalenie poprawnego opisu bibliograficznego książki, sporządzenie zestawienia tematycznego książek i artykułów, przeglądanie internetowych baz danych lub zlokalizowanie biblioteki w kraju czy za granicą, w której znajduje się poszukiwana pozycja wydawnicza.

Wyszukiwarki i katalogi stron zawierają w podziale terytorialnym lub językowym wyselekcjonowane wyszukiwarki internetowe.

W trzeciej kolumnie znajdują się propozycje metawyszukiwarek.