Przejdź do treści

Dezyderaty online

Działając zgodnie z najnowszymi trendami rozwojowymi światowego bibliotekarstwa Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu kreuje model BIBLIOTEKI 2.0, stwarzając użytkownikom możliwość aktywnego współdecydowania o kształcie swych kolekcji (fizycznych i cyfrowych) oraz formie i zakresie świadczonych usług. Poprzez baner "Dezyderaty online" uruchomiony zostaje interaktywny formularz elektroniczny, pozwalający każdemu użytkownikowi BUWr współdecydować o kształcie i formie jej działania.

Po prawidłowym wypełnieniu formularza i kliknięciu na przycisk WYŚLIJ - zostanie on przesłany do Oddziału Gromadzenia Zbiorów BUWr, a po zaznaczeniu opcji "Proszę wysłać kopię listu na podany adres" - także na wskazany adres e-mail.


Dane osobowe
Propozycja dotyczy: