Przejdź do treści

Warschau - Phönix aus der Asche : ein architektonischer Stadtführer

Obrazy
Autor
Werner Huber
Miejsce wydania
Köln

Wydawca

Rok wydania
2005
Spis treści

Ein Blick zurück - Spojrzenie wstecz . . 12
Zweite Republik - Druga Rzeczpospolita . . 30
Zerstörung in drei Akten - Zniszczenie w trzech aktach . . 42
Das ganze Volk baut seine Hauptstadt - Cały naród buduje swoją stolicę . . 64
Sozialistisch im Inhalt - Socjalistyczny w tresci . . 90
Wirtschaftswunder und Krisen - Cud gospodarczy i kryzysy . . 118
Warschau ist noch nicht gebaut - Warszawa jest jeszcze niezbudowana . . 150
Anhang - Dodatek . . 196