Przejdź do treści

Stručný lexikón kartografie

Obrazy
Autor
Ján Pravda
Miejsce wydania
Bratislava
Rok wydania
2001
Spis treści

Predslov

Zakladna Cast': Strucny Iexik6n kartografie . . 4
Cast' D1: Strucne dejiny kartografie vo svete . . 5
Cast' D2: Strucne dejiny kartografie vo vztahu k uzemiu Slovenska . . 159

Skratky . . 219
Literatura . . 289
Vecny register . . 193
Menny register . . 299

Seria
(Geographia Slovaca ; 17)