Knihovny a jejich majitelé : odraz zájmu a touhy po poznání