František Josef Šlik a česká barokní krajina: Život šlechtice na východočeském venkově