Przejdź do treści

Elektronische Zeitschriften

Wejście do bazy


Jedna z najobszerniejszych dostępnych bezpłatnie baz danych czasopism elektronicznych. Udostępnia ona ponad 100.000 tytułów ze wszystkich dziedzin wiedzy, w tym ponad 22.000 czasopism internetowych. Ponad 65.000 periodyków dostępnych jest w Internecie w formie pełnotekstowej.

Zawiera informacje o naukowych czasopismach elektronicznych udostępniających w wersji pełnotekstowej min. 50% artykułów. Nie zawiera informacji o czasopismach udostępniających jedynie spisy treści lub abstrakty. Celem bazy jest oferowanie szybkiego i zorganizowanego dostępu do możliwie jak największej liczby naukowych czasopism elektronicznych, darmowych i licencjonowanych, ze wszystkich dziedzin wiedzy. W centralnej bazie w Regensburgu nie są przechowywane elektroniczne czasopisma, lecz jedynie dane bibliograficzne i informacje o dostępie do stron internetowych.

Indeksy: słowa z tytułu, słowa kluczowe w tytule, nazwę wydawcy, hasła przedmiotowe oraz ISSN. Przeszukiwanie bazy można ograniczyć tylko do tytułów darmowych lub tylko licencjonowanych.

Dostęp: bez ograniczeń w sieci Internet.