Przejdź do treści

Oddział Gromadzenia Zbiorów

Informacje ogólne

Adres
Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Gromadzenia Zbiorów
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 34 63 129
e-mail:

Godziny urzędowania
poniedziałek - piątek: 8:00 - 15:00


Zadania Oddziału

Do podstawowych zadań Oddziału Gromadzenia Zbiorów należy realizacja polityki gromadzenia wydawnictw zwartych także w postaci dokumentów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki śląsko-łużyckiej i bibliologicznej, a w szczególności:

  • gromadzenie i uzupełnianie zbiorów poprzez: kupno krajowe i zagraniczne, egzemplarz obowiązkowy oraz wymianę w zakresie wydawnictw zwartych i ciągłych,
  • współpraca z bibliotekami specjalistycznymi w zakresie wymiany wydawnictw zwartych,
  • określanie sposobu udostępniania egzemplarzy poszczególnych dzieł,
  • wprowadzanie nabytków do bazy Gromadzenie oraz nanoszenie akcesji na dokumencie,
  • gospodarka dubletami (wydawnictwa zwarte),
  • przekazywanie książek do oddziału opracowania, zgodnie z przyjętymi normami tygodniowymi.

Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. / adres e-mail
Kier. Oddz. mgr Jarosław Dybała 71 3463 129
Egzemplarz obowiązkowy
Marek Kwieciński 71 3463 148
mgr Wojciech Malart 71 3463 148
mgr Joanna Łobaza 71 3463 148
Dary/dokumenty życia społecznego
dr Marian Pacholak 71 3463 127
mgr Joanna Ładzińska-Grenś 71 3463 127
Kupno krajowe
dr Anna Jabłońska 71 3463 124
mgr Anna Skowron-Jaślanek 71 3463 111
Kupno/dary antykwaryczne
mgr Witold Koterla 71 3463 159
Wymiana
mgr inż. Anna German 71 3463 170