Przejdź do treści

Oddział Gromadzenia Zbiorów

Informacje ogólne

Adres
Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Gromadzenia Zbiorów
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 34 63 129
e-mail:

Godziny urzędowania
poniedziałek - piątek: 8:00 - 15:00


Zadania Oddziału

Do podstawowych zadań Oddziału Gromadzenia Zbiorów należy realizacja polityki gromadzenia wydawnictw zwartych także w postaci dokumentów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki śląsko-łużyckiej i bibliologicznej, a w szczególności:

  • gromadzenie i uzupełnianie zbiorów poprzez: kupno krajowe i zagraniczne, egzemplarz obowiązkowy oraz wymianę w zakresie wydawnictw zwartych i ciągłych,

  • współpraca z bibliotekami specjalistycznymi w zakresie wymiany wydawnictw zwartych,

  • typowanie książek do wolnego dostępu i określanie sposobu udostępniania egzemplarzy poszczególnych dzieł,

  • wprowadzanie nabytków do bazy Gromadzenie oraz nanoszenie akcesji na dokumencie,

  • gospodarka dubletami (wydawnictwa zwarte),

  • przekazywanie książek do oddziału opracowania, zgodnie z przyjętymi normami tygodniowymi.


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. / adres e-mail
Kier. Oddz. mgr Jarosław Dybała71 34 63 129
Egzemplarz obowiązkowy
Marek Kwieciński 71 34 63 153
mgr Wojciech Malart 71 34 63 148
mgr Joanna Łobaza 71 34 63 148
Dary/dokumenty życia społecznego
dr Marian Pacholak 71 34 63 127
mgr Joanna Ładzińska-Grenś 71 34 63 127
Kupno krajowe
dr Anna Jabłońska 71 34 63 124
mgr Anna Skowron-Jaślanek 71 34 63 111
Kupno/dary antykwaryczne
mgr Witold Koterla 71 34 63 159
Wymiana
mgr inż. Anna German 71 34 63 170