Oddział Informacji Naukowej

Informacje ogólne

Adres

Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Informacji Naukowej
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel.: 71 37 57 596
e-mail:
e-mail:


Godziny otwarcia

Informatorium oraz Punkt Informacyjny Biblioteki czynne są w godzinach:

poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 9:00 - 14:00

Zadania Oddziału

Do podstawowych zadań Oddziału Informacji Naukowej należy świadczenie usług informacyjnych na rzecz użytkowników, a w szczególności:

 • tworzenie i udostępnianie warsztatu informacyjnego,

 • realizacja usług informacyjnych (także z zakresu problematyki śląsko-łużyckiej),

 • współredagowanie witryny internetowej Biblioteki,

 • prowadzenie bazy norm,

 • abonowanie serwisów czasopism elektronicznych i baz danych (we współpracy z Oddziałem Wydawnictw Ciągłych),

 • dyżury w Informatorium oraz w wolnym dostępie,

 • szkolenie użytkowników i koordynowanie praktyk bibliotecznych,

 • prace bibliograficzne i dokumentacyjne.


Sekcje Oddziału

Sekcja Informacji Naukowej

 • organizowanie własnego warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny Informatorium, dostęp do baz danych, dostęp do Internetu dla użytkowników)

 • udzielnie informacji katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych

 • realizowanie kwerend w oparciu o zbiory ogólne Biblioteki

 • lokalizowanie trudno dostępnych materiałów w bibliotekach krajowych i zagranicznych

 • realizacja zamówień na odbitki kserograficzne i mikrofilmy

 • współredagowanie strony domowej Biblioteki

 • redagowanie internetowego biuletynu nabytków zagranicznych

 • organizowanie wystaw tematycznych i okolicznościowych

 • oprowadzanie po Bibliotece wycieczek i opieka nad gośćmi zagranicznymi

 • szkolenie użytkowników informacji

 • koordynowanie praktyk bibliotecznych studentów i bibliotekarzy

 • gromadzenie i opracowywanie danych do bibliografii na temat Uniwersytetu Wrocławskiego

 • opieka nad katalogiem alfabetycznym Biblioteki Głównej

 • opieka nad Centralnymi Katalogami Bibliotek Specjalistycznych


Sekcja Prac Bibliograficzno-Dokumentacyjnych

 • gromadzenie i opracowanie danych do bibliografii publikacji pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego

 • utrzymywanie bazy haseł wzorcowych dla pracowników UWr.

 • przygotowanie analiz statystycznych publikacji pracowników UWr na użytek Rektora i Dyrekcji Biblioteki

 • udział w dyżurach katalogowych

Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. / adres e-mail
Kier. Oddz. mgr Piotr Rossa71 37 57 597
Sekcja Informacji Naukowej
Kier. Sekcji mgr Luiza Bakalarczyk 71 37 57 597
mgr Olga Balowska 71 37 57 596
mgr Michał Białowąs 71 37 57 599
mgr Renata Błądkowska-Gorczycka 71 37 57 596
mgr Arkadiusz Cencora 71 37 52 418
mgr Łukasz Jodłowski 71 37 57 596
mgr Barbara Piątkowska-Chodasewicz 71 37 57 596
mgr Marcin Rychel 71 37 57 596
dr Grzegorz Sobel 71 37 52 418
mgr Magdalena Sołowiej 71 37 52 418
mgr inz. Dorota Stańczak 71 37 52 418
mgr Ewa Stefańska-Drążek 71 37 57 596
Dorota Trąbka 71 37 57 596
Sekcja Prac Bibliograficzno-Dokumentacyjnych
Kier. Sekcji mgr Aleksandra Zawadzka 71 -
mgr Danuta Liszkowska-Solnicka 71 37 52 416
mgr Wanda Rochowska 71 34 63 115
mgr Anna Łobodziec 71 34 63 115


do góry