Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua

I N F O R M A C J A


Studenci wszystkich rodzajów studiów i pracownicy:

 • Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego,

 • Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego,

 • Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego,

 • Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,

 • Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego,

 • Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego,

 • Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego,

 • Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,

 • Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego,

 • Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

mogą dokonać w Bibliotece własnego Wydziału lub Instytutu, bez konieczności udawania sią do Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12:

 1. bezpłatnej aktywacji konta bibliotecznego na podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej ze zdjęciem, zgodnie z regulaminem zapisu do Biblioteki Uniwersyteckiej UWr;

 2. prolongaty aktywowanego konta bibliotecznego na bieżący rok akademicki na podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej ważnej na bieżący semestr;

 3. prolongaty karty bibliotecznej na bieżący rok akademicki:

  • studenci - na podstawie legitymacji studenckiej ze zdjęciem ważnej na bieżący semestr;

  • pracownicy - na podstawie dokumentu tożsamości i zaświadczenia o zatrudnieniu, o ile nie figurują w bazie pracowników UWr;


 4. zgłoszenia zagubienia karty bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji studenckiej w celu zablokowania konta czytelnika - w przeciwnym wypadku za wszystkie wypożyczenia dokonane przez inną osobę odpowiedzialność ponosi właściciel karty;

 5. zmiany adresu pocztowego, adresu e-mail, numeru telefonu;

 6. zgłoszenia drugiego kierunku studiów oraz formy studiów, jeżeli drugi kierunek studiów jest na tym samym wydziale;

 7. zgłoszenia kontynuacji studiów magisterskich po skończonym licencjacie;

 8. likwidacji zobowiązania bibliotecznego w Bibliotece własnego Wydziału lub Instytutu potwierdzonej pieczęcią na karcie zobowiązań studenta lub na karcie obiegowej.


UWAGA:


 • zmianę nazwiska lub imienia należy zgłaszać w Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12;

 • pracownicy i studenci wszystkich rodzajów studiów, którzy nie posiadają elektronicznej legitymacji studenckiej ze zdjęciem, otrzymują kartę biblioteczną (koszt karty 20 PLN), zgodnie z regulaminem zapisu do BU, wyłącznie w Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12.


do góry