O Bibliotece - Rada Biblioteczna - Skład

Skład Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2016-2020


prof. dr hab. Maciej Matwijów - przewodniczący Rady
prof. dr hab. Wojciech Mrozowicz - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych - wiceprzewodniczący Rady
dr hab. Paula Gawryszewska-Wilczyńska - Wydział Chemii
prof. dr hab. Zbigniew Koza - Wydział Fizyki i Astronomii
dr Aleksandra Kilian - Wydział Nauk Biologicznych
dr hab. Ryszard Rzepecki - Wydział Biotechnologii
dr Małgorzata Alberska - Wydział Nauk Społecznych
dr hab. Beata Namyślak - Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
prof. dr hab. Marek Piotrów - Wydział Matematyki i Informatyki
dr hab. Mirosław Sadowski - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
mgr Monika Jóźwiak - Biblioteka Uniwersytecka
mgr Renata Nowak - Biblioteka Uniwersytecka
mgr Maria Bosacka - Biblioteka Instytutu Pedagogiki
mgr Elżbieta Lach-Leończyk - Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych
mgr Kiriakos Chatzipentidis - Samorząd Doktorantów
Joanna Kowalska - Samorząd Studentów
mgr inż. Grażyna Piotrowicz - Biblioteka Uniwersytecka
Magdalena Radziszewska-Kruk - Sekretarz