Przejdź do treści

Korespondencja do Friedricha Haasego

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu w ramach projektu Enrich Europeana Plus przekazała do Europeany zdigitalizowane materiały rękopiśmienne zawierające korespondencję kierowaną do czterech wybitnych profesorów i uczonych, działających w XIX i XXw., związanych z Uniwersytetem Wrocławskim. Reprezentowali oni różne dziedziny naukowe.

Friedrich Gottlob Heinrich Christian Haase był filologiem klasycznym i znawcą retoryki. Alfred Hillebrandt był orientalistą specjalizującym się w języku, kulturze i historii starożytnych Indii.

Prawo i jego historia znajdowała się w obszarze zainteresowań Siegfrieda Brie. Jedyny przedstawiciel nauk ścisłych w tym gronie to fizyk Otto Richard Lummer znany z dokonań na polu optyki i promieniowania cieplnego.

Friedrich Haase, Alfred Hillebrandt i Siegfrieda Brie piastowali również urząd rektora Uniwersytetu. Otto Lummer zainicjował powstanie pierwszej rozgłośni radiowej we Wrocławiu: Schlesische Funkstunde.

Do transkrypcji w ramach Wrocławskiego Tygodnia Transkrypcji przygotowana została korespondencja kierowana do Friedricha Gottloba Heinricha Christiana Haase.

Friedrich Gottlob Heinrich Christian Haase urodził się w 1808 roku w Magdeburgu. Studiował filologię klasyczną na Uniwersytetach w Halle i w Greifswaldzie. W 1838 roku obronił pracę doktorską na Uniwersytecie w Halle.  Na Uniwersytecie Wrocławskim pracował od 1840 roku, gdzie od 1846 był profesorem zwyczajnym filologii, a od 1851 retoryki. W latach 1858-1859 pełnił funkcję jego rektora.

Fr. Haase od najmłodszych lat interesował się książkami i je gromadził. Pod koniec życia posiadał księgozbiór liczący ponad 7000 tytułów! Było wśród nich około 40 rękopisów. Kilka z nich trafiło do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. M.in. XII-wieczny kodeks Aratora z Historia apostolica czy grecki manuskrypt liturgiczny z XVII w.