Przejdź do treści

Host

Překnížkováno : co čteme a kupujeme (2013)

Obrazy
Autor
Jiří Trávníček
Miejsce wydania
Brno

Wydawca

Rok wydania
2014
Spis treści

Na úvod . . 9

RÁMCE . . 11
1. Knižní trh v globálni perspektíve (svet, Evropa, sousedé) . . 11
2. Současný český knižní trh . . 25
3. Zázemí (čtení a jak k němu přistupovat) . . 34

ČTENÍ A VEŘEJNÉ KNIHOVNY . . 45
4. Základní údaje (celkové shrnutí) . . 47
5. Čtenáři a jejich rozložení . . 53
6. Digitální čtení, internet . . 59
7. Časopisy . . 65
8. Veřejné knihovny . . 71

NABÝVÁNÍ KNIH A KNIŽNÍ TRH . . 79
9. Nabývání knih . . 81
10. Knižní trh . . 89

ČAS . . 103
11. Jak často . . 105
12. Ctění a jiná média . . 110
13. Čtení a volný/pracovní čas .. 118

HODNOTY. . 125
14. Co čteme a co nás nejvíce ovlivnilo . . 127
15. Kvalitativní část (výpovědi a postoje) . . 135
16. Typy a strategie, záměry a chování . . 149

Česká čtenářská kultura v čase nadbytků (závěry) . . 155
Seznam literatury . . 163
Seznam tabulek a grafu . . 170
Summary . . 173

PŘÍLOHY . . 179