Skip to main content

Próbny dostęp do czasopism The Royal Society

Uprzejmie informujemy PT Czytelników, że Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu uzyskała próbny dostęp do czasopism The Royal Society, który będzie trwać od 10.01.2011 do 9.03.2012. Dostęp możliwy jest również przez serwer PROXY
Dostęp do czasopism:
http://rsta.royalsocietypublishing.org
Philosophical Transactions A

http://rstb.royalsocietypublishing.org
Philosophical Transactions B

http://rspa.royalsocietypublishing.org
Proceedings series A

http://rspb.royalsocietypublishing.org
Proceedings series

http://rsbl.royalsocietypublishing.org
Biology Letters

http://rsif.royalsocietypublishing.org
Journal of the Royal Society Interface

http://rsfs.royalsocietypublishing.org
Interface Focus

http://rsnr.royalsocietypublishing.org
Notes & Records of the Royal Society

[2011-11-29]