Skip to main content

EnrichEuropeana+

Ludzie i komputery współpracują ze sobą, aby odblokować skarby przeszłości.

Uniwersytet Wrocławski – Biblioteka Uniwersytecka jest członkiem europejskiego konsorcjum wybranego do finansowania przez Komisję Europejską dla realizacji projektu EnrichEuropeana+. Ta ekscytująca inicjatywa połączy naukę obywatelską i sztuczną inteligencję, aby odblokować ręcznie pisane dokumenty z XIX wieku i udostępnić je badaczom, studentom, historykom-amatorom i użytkownikom publicznym. W tym innowacyjnym projekcie dołączą do nas irlandzkie, holenderskie, niemieckie, austriackie i chorwackie instytucje partnerskie.

Dane projektu:

Pełny tytuł projektu to: Wzbogacanie Europeany poprzez naukę obywatelską i sztuczną inteligencję – odblokowanie 19. wieku (Enrich Europeana+)

Przyznane dofinansowanie wynosi 921 566 euro

Projekt będzie realizowany od 01.04.2021 r. do 31.03.2023 r.

Strona projektu to: https://pro.europeana.eu/project/enricheuropeana

Partnerzy projektu:

  1. Austriacki Instytut Technologiczny – Austria
  2. Stichting Europeana – Holandia
  3. Fakty i akta Historisches Forschungsinstitut Berlin - Niemcy
  4. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Polska
  5. Read-Coop SCE – Austria
  6. Provost, Fellows, Foundation Scholars i pozostali członkowie Zarządu Kolegium Świętej i Niepodzielonej Trójcy Królowej Elżbiety koło Dublina - Irlandia
  7. Rada Miasta Dublina – Irlandia
  8. Uniwersytet Wrocławski - Polska
  9. Archiwum Państwowe w Zagrzebiu – Chorwacja

Cele projektu:

W archiwach i bibliotekach znajduje się wiele informacji o historii XIX wieku. Większość oryginalnych źródeł jest dostępna tylko w formie rękopiśmiennej i z tego powodu nie ma do nich dostępu na szeroką skalę.

Aby rozwiązać ten problem, w ramach projektu zdigitalizowane zostaną ważne odręcznie pisane dokumenty i wykorzystane połączenie sztucznej inteligencji oraz wkładu członków społeczeństwa działających jako „obywatelscy naukowcy”, aby przepisać te odręczne dokumenty.

Projekt wykorzysta platformę Europeana, która wspiera sektor dziedzictwa kulturowego w jego cyfrowej transformacji, zapewniając jeden wspólny portal dla treści dziedzictwa kulturowego z całej Europy. Obecny projekt EnrichEuropeana+ opiera się na wcześniejszych projektach finansowanych ze środków UE, w ramach których opracowano platformę Europeana, platformę Transcribathon służącą do crowdsourcingu transkrypcji w Europeanie oraz narzędzie do automatycznej transkrypcji Transkribus. Projekt obejmie zastosowanie technologii przetwarzania języka naturalnego i analizy dużych zbiorów danych do analizy transkrypcji i ich translacji, zapewniając wsparcie dla wzbogacania, grupowania i klasyfikacji semantycznych metadanych. To, czego odszyfrowanie wcześniej zajęłoby wiele dni, będzie można odczytać w ciągu kilku minut, oszczędzając naukowcom cenny czas i otwierając naszą historię.

Federacja Bibliotek Cyfrowych, polski krajowy agregator Europeany zidentyfikuje odpowiednie zbiory cyfrowe dla ich agregacji do Europeany i włączenia do platformy Transcribathon.

Po wykonaniu transkrypcji materiały zostaną na powrót włączone do lokalnych zasobów krajów partnerskich, w naszym przypadku do Biblioteki Cyfrowej UWr oraz zaprezentowane w Europeanie.

Nasz wkład:

Uniwersytet Wrocławski – Biblioteka Uniwersytecka przekaże relacje z wyprawy na Syberię prof. Stanisława Poniatowskiego (z Biblioteki Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego). Celem wyprawy do Kraju Nadamurskiego była próba wykazania poprawności tezy o azjatyckim pochodzeniu Indian, którzy, wedle teorii, poprzez Aleuty i Alaskę mieli przedostać się na kontynent amerykański. W zbiorze znajdują się materiały opisujące kulturę duchową, materialną i życie codzienne Goldów i Oroczonów.

Przekazane zostaną także listy profesorów Uniwersyteckich ze zbiorów Oddziału Rękopisów, protokoły z posiedzeń senatu Uniwersytetu Wrocławskiego (z Archiwum UWr) oraz materiały pochodzące z Archiwum Państwowego we Wrocławiu (współpraca w ramach Dolnośląskiego GLAM). W trakcie realizacji projektu Biblioteka Uniwersytecka będzie zachęcać i organizować członków społeczeństwa do przepisywania tego historycznego, odręcznie zapisanego materiału. Ręcznie wykonane transkrypcje stworzą dane szkoleniowe dla modeli danych sztucznej inteligencji.