Skip to main content

Silesian-Lusatian Collection - former Silesia-Lusatian Cabinet - Selected literature

:: Guźniczak Irena: Druki ciągłe dotyczące Legnicy w zbiorach Gabinetu Śląsko-Łużyckiego. [W:] Szkice Legnickie 22 : 2001.

:: Guźniczak Irena: Zbiory Gabinetu Śląsko-Łużyckiego. [W:] Przegląd Uniwersytecki 7/8: 2003.

:: Ożóg Jan: Gabinet Śląsko-Łużycki. [W:] Zarys historii Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Wrocław 1995.

:: Sobel Grzegorz: Cymelia kolekcji śląsko-łużyckiej. [W:] "Dziedzictwo Regionu i Europy" : cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie w sieci : praca zbiorowa, [pod red. Grażyny Piotrowicz, Ewy Pitak i Adama Żurka], Wrocław 2014.

:: Stąsiek Józef: Jubileuszowe numery gazet niemieckich na Śląsku jako źródło do historii książki [W:] Roczniki Biblioteczne 32 : 1988.

:: Stąsiek Józef: Zbiory śląsko-łużyckie [W:] Polonika zagraniczne w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu : informator, [całość oprac. Julian Fercz i Ewa Pitak ] Wrocław, 1998.

:: Wróbel Antoni: Gabinet Śląsko-Łużycki Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu [W:] Sobótka 3 : 1976.