WILEY

Wsparcie dla Administratorów Biblioteki
Wejście do bazy


Zawartość: Kolekcja Wiley-Blackwell obejmuje 1621 tytułów czasopism Wydawnictwa John Wiley & Sons Ltd (Wiley) i Blackwell Publishers.

Baza została udostępniona wszystkim szkołom wyższym i instytucjom naukowym w Polsce przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (na podstawie decyzji o sfinansowaniu krajowej licencji akademickiej).

Zakres tematyczny: nauki ścisłe, humanistyczne i społeczne.

Licencja krajowa obejmuje aktualizowany corocznie zbiór czasopism FULL COLLECTION nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych.

Zakres chronologiczny: archiwa od 1997 roku (serwer wydawcy), roczniki z okresu licencji (od 2012 roku).

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci UWr i poprzez serwer PROXY.