Emerald

Wejście do bazy


Zawartość: czasopisma i książki w wersji pełnotekstowej, opublikowane przez wydawnictwo Emerald.

Baza zawiera:
- archiwa czasopism i serii wydawniczych książek od pierwszych numerów do najnowszych, recenzje książek z najlepszych światowych magazynów biznesowych i menedżerskich, zbiór analiz przypadków.

Indeksy: tytułu czasopisma lub książki, tytułu artykułu, autora, słowa kluczowego, ISSN.
Zakres tematyczny zarządzanie jakością, zasobami ludzkimi, logistyką, wydajnością, informacją, wiedzą. Przydatne informacje:
- Emerald for Authors - prezentacje online dla autorów, praktyczne wskazówki oraz porady dotyczące pisania i publikowania prac,
- Emerald for Librarians - artykuły dotyczące marketingu w bibliotekach, materiały szkoleniowe i pomocnicze,
- Emerald for Engineers - wybór artykułów z dziedziny elektryki, elektroniki, mechaniki i innych,
- Emerald Research Zone - porady dla naukowców na temat poszukiwania partnerów oraz środków na badania, centrum konferencyjne zawierające informacje o kluczowych konferencjach dotyczących zarządzania na całym świecie,
- Emerald Learning Zone - porady dotyczące pracy w grupie, metod badawczych oraz fragmenty podręczników,
- Emerald Teaching Zone - materiały typu e-learning ułatwiające nauczanie na odległość, zbiór ponad 1000 analiz przypadków, zbiór wywiadów, zbiór recenzji książek.

Bazę można przeszukiwać poprzez:
- wyszukiwanie proste
- wyszukiwanie zaawansowane
- przeglądnie

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci UWr i poprzez serwer PROXY.