Przejdź do treści

Elsevier / baza Science Direct

Wejście do bazy na serwerze wydawcy
Wejście do bazy na serwerze ICM poprzez interfejs YADDA


Zawartość: dostęp do czasopism wydawnictwa Elsevier Science w kolekcji Freedom Collection.

Czasopisma elektroniczne wydawnictwa Elsevier zostały udostępnione wszystkim szkołom wyższym i instytucjom naukowym w Polsce przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (na podstawie decyzji o sfinansowaniu krajowej licencji akademickiej).

Czasopisma są dostępne równolegle jako:
- baza danych Science Direct on Site (SDOS) na serwerze ScienceServer w ICM,
- baza Science Direct on Line (SDOL) na platformie SciVerse na serwerze wydawcy oraz w systemie Yadda w ICM, który docelowo ma zastąpić system ScienceServer
Publikuje ok. 1780 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 r. oraz archiwa 350 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą.

UWAGA: Licencja krajowa nie obejmuje innych czasopism, które znajdują się w bazie Science Direct, ale nie należą do kolekcji Freedom!

Zakres chronologiczny: roczniki od 1995 r. (ICM)

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci UWr i poprzez serwer PROXY.