Przejdź do treści

De Gruyter Journals

Wejście do bazy

De Gruyter Journals oferuje dostęp do artykułów z około 450 tytułów czasopism. W tej liczbie ponad 310 periodyków publikowanych jest w języku angielskim. Baza o bardzo szerokim zakresie tematycznym, od chemii i biologii molekularnej, poprzez matematykę oraz medycynę laboratoryjną po językoznawstwo, stanowi nieocenione źródło informacji dotyczących aktualnych i najważniejszych kierunków badań naukowych.

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci UWr i poprzez serwer PROXY.