Przejdź do treści

BUWr gościła przedstawicieli Komisji IFLA

W dniu 24.02.br. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu gościła przedstawicieli Komisji IFLA, którzy przybyli do naszego miasta, w związku z dokonywaniem wyboru miejsca organizacji Kongresu IFLA w roku 2017. IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions) współpracuje z innymi organizacjami światowymi: UNESCO, ONZ , WIPO, ISO, WTO, a jej członkami w Polsce, oprócz Biblioteki Narodowej i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, jest także Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.

Światowy Kongres Bibliotekarstwa i Informacji IFLA jest największym i najważniejszym w świecie wydarzeniem związanym z bibliotekarstwem i informacją naukową. Coroczny kongres IFLA odbywa się zawsze w sierpniu, za każdym razem w innym kraju i gromadzi ponad 3.500 profesjonalistów z ok. 120 krajów, dając możliwość wymiany poglądów, ustalania wspólnego stanowiska i harmonogramu działań w najważniejszych dla środowiska sprawach oraz nawiązywania i zacieśniania współpracy między uczestniczącymi podmiotami - instytucjami i stowarzyszeniami. W 2014 roku kongres miał miejsce we Francji (Lyon), w 2013 w Singapurze, w 2012 w Helsinkach a w 2011 roku w Puerto Rico. Polska aspiruje do organizowania tego międzynarodowego wydarzenia w 2017 roku, z okazji przypadającego w tym roku 100-lecia powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a miastem gospodarzem zgłoszonym w roku 2011 przez nasz kraj (wspólna inicjatywa Biblioteki Narodowej, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Prezydenta Miasta Wrocławia) - jest Wrocław. Wniosek, który pozytywnie przeszedł przez pierwszy poziom kwalifikacji współtworzony był m.in. przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu. Procedura wybierania miasta-gospodarza jest długa i rygorystyczna, wymaga zaangażowania ze strony krajowego stowarzyszenia bibliotekarzy oraz władz miasta-kandydata. Lokalizacja każdego kongresu jest podawana w dwuletnim wyprzedzeniem. Już dziś wiadomo, że kongres IFLA w 2015 roku będzie miał miejsce w Kapsztadzie (RPA) a w 2016 roku w Stanach Zjednoczonych (Columbus, Ohio).

Celem wizyty przedstawicieli Komisji IFLA było zapoznanie się z zasobami oraz infrastrukturą teleinformatyczną i warunkami lokalowymi naszej Biblioteki, w kontekście wykorzystania ich dla współorganizacji wydarzeń Kongresu IFLA w 2017 r. Delegacja IFLA reprezentowana była przez: Jennefer Nicholson – Sekretarz Generalną IFLA, Lynne M. Rudasill – Przewodniczącą Komitetu Zawodowego i członeka Komitetu Wykonawczego IFLA, Josche Ouwerkerk – Menadżera IFLA ds. Konferencji i Relacji Biznesowych.


Jennefer Nicholson

Lynne M. Rudasill

Josche Ouwerkerk

Bibliotekę Narodową reprezentowała Katarzyna Ślaska – Zastępca Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. Cyfrowych oraz Monika Cornell – Redaktor „Polish Libraries”, natomiast Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Elżbieta Stefańczyk – Przewodnicząca SBP. Ponadto, gościom towarzyszył Andrzej Ociepa – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

Goście zostali przyjęci przez Dyrektor Biblioteki – Grażynę Piotrowicz. W trakcie wizyty uzyskali oni pełną informację nt. potencjału Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, jej obecnego stanu oraz wizji rozwoju oraz otrzymali pakiety materiałów promujących Bibliotekę, przygotowanych w języku angielskim. Zostali też oprowadzeni po nowym gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. F. Joliot –Curie 12, gdzie zaprezentowano im zarówno już zagospodarowane przestrzenie i funkcjonujące agendy biblioteczne, jak i miejsca, które oczekują jeszcze na użytkowników. Budynek wzbudził duże zainteresowanie i bardzo się podobał. Dodatkowo goście zostali zaproszeni do budynku Biblioteki Na Piasku, gdzie zaprezentowano im wybrane obiekty z kolekcji zbiorów specjalnych (stare druki, muzykalia, rękopisy, kartografika i zbiory graficzne). Prezentowane obiekty wzbudziły duże zainteresowanie nie tylko gości zagranicznych, ale też koleżanek z Warszawy.

Przypominamy, że dla kraju-organizatora kongres jest szansą na zademonstrowanie swojego dorobku profesjonalnego zagranicznym uczestnikom, a także daje, szerszemu niż zwykle gronu własnych bibliotekarzy, możliwość kontaktu z najwybitniejszymi przedstawicielami branży z całego świata. Natomiast miasto - gospodarz może czuć się szczególnie wyróżnione i uhonorowane. Liczymy, że Wrocław dostąpi tego zaszczytu i podoła ewentualnym, przyszłym obowiązkom organizacyjnym.