Zakupy antykwaryczne

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu wzbogaciła się w ostatnim czasie o nowe obiekty nabyte w ramach tzw. zakupów antykwarycznych.
Jednym z zakupionych dokumentów jest zespół 9 edyktów (patentów) pochodzących z lat 1680-1728 i wydawanych m.in. przez cesarza Leopolda I oraz biskupa wrocławskiego Fryderyka Landgrafa Heskiego. Dotyczą one przede wszystkim spraw podatkowych, wojskowości, handlu tabaką oraz warunków dopuszczenia do użytku kart do gry.
Kolejnym zakupionym dokumentem jest sztambuch studenta wrocławskiego gimnazjum św. Elżbiety lub Marii Magdaleny z przełomu XVII/XVIII wieku. Sztambuch zawiera wpisy i nazwiska osób pochodzących ze znanych śląskich rodzin, ważnych dla życia naukowego, artystycznego i duchowego ówczesnego Wrocławia.
Biblioteka nabyła także dwa ekslibrisy oraz cykl dwunastu portretów akwafortowych, z własnoręcznym spisem prac Alfreda Glattera, grafika śląsko-łużyckiego z Budziszyna. Grafiki pochodzą z lat 20tych XIX w. i prezentują wysoki poziom artystyczny.
Nowe nabytki trafiły do Oddziału Zbiorów Graficznych, Oddziału Rękopisów i Oddziału Starych Druków.

[2020-01-31]

kategorie treści: