Przejdź do treści

Byliśmy na zakupach, czyli nowości z rynku antykwarycznego w zbiorach BUWr

Biblioteka Uniwersytecka w ramach własnych środków finansowych dąży do systematycznego uzupełniania kolekcji zbiorów specjalnych oraz Kolekcji Śląsko-Łużyckiej o nowości pojawiające się na rynku antykwarycznym. Tym razem udało nam się uzupełnić i wzbogacić zbiory Oddziału Starych Druków oraz Kolekcji Śląsko-Łużyckiej.

Do zespołu obiektów wchodzących w skład starych druków trafił ostatnio m.in. bardzo rzadki XVI-wieczny polonik datowany na 1513 rok. Dzieło Leona X Jana Medyceusza zatytułowane Bulla seu cedula in materia fidei (…) notuje się w polskich katalogach tylko w 2 egzemplarzach, a teraz będzie dostępne również w zasobach BUWr. Ocenia się, ze dzieło to stanowi prawdopodobnie wydruk wypowiedzi na temat śmiertelności duszy. Wypowiedź ta miała być przyczynkiem do powstania Bulli papieskiej wydanej 19 grudnia 1513 roku przez papieża Leona X. Jej założeniem było potępienie doktryny głoszącej, że dusza ludzka jest śmiertelna i jest jedną i tą samą duszą, która ożywia wszystkich ludzi. Leon X potępiał taką doktrynę i oświadczył, że dusza z natury jest nieśmiertelna i że każde ciało ma własną duszę. Bulla nakazuje, aby wszyscy profesorowie filozofii na uniwersytetach wyjaśniali młodym adeptom wiedzy tę doktrynę papieża, a obalali fałszywą. Bulla zobowiązuje również duchownych studiujących filozofię do badania teologii lub prawa kanonicznego, aby zapobiec powstawaniu podobnych nieporozumień w przyszłości.

Specjalne kolekcje tematyczne Biblioteki Uniwersyteckiej wzbogaciły się również o rzadki silesiac, nienotowany w naszych zbiorach, który powstał w znanej śląskiej oficynie wydawniczej Kornów, zatytułowany Chirurgisch-medizinische Abhandlungen verschiedenen inhalts Polen betreffend autorstwa Franza Leopolda de La Fontaine. Dzieło powstałe w 1792 roku w Breslau/Leipzig, zawiera 7 niezwykle cennych miedziorytów, a dedykowane jest polskiemu królowi Stanisławowi Augustowi. Utwór traktuje o sprawach związanych z medycyną, chorobami oraz leczeniem wodami mineralnymi.

W tematyce medycznej utrzymane jest również dzieło Baltazara Ludwika Trallesa, cenionego na dworach europejskich wrocławskiego lekarza i uczonego, a także poety. Usus opii salubris et nixius, […]. Vratislaviae 1774-1784 to obszerna rozprawa poświęcona opium, która w swoich czasach traktowana było jak podręcznik dla studentów medycyny. Ten nienotowany w zbiorach BUWr obiekt zasilił tematycznie specjalną kolekcję silesiaków w zbiorach starych druków. Dzieło to z pewnością zainteresuje nie tylko adeptów nauk medycznych.

Do zbiorów ogólnych Kolekcji Śląsko-Łużyckiej zakupiono także dwa obiekty pochodzące z XIX wieku.

Pierwszy z nich to zbiór 43 listów autora dzieła - Johna Quincy’ego Adamsa z jego podróży po Śląsku, pod tytułem Lettres sur la Silésie, écrites en 1800 et 1801, durant le cours d’un voyage fait dans cette povince, w tłumaczeniu na francuski. Autor listów, późniejszy 6. Prezydent Stanów Zjednoczonych, z wykształcenia prawnik, był wówczas ambasadorem USA przy dworze pruskim. Zbiór zawiera wiele cennych informacji historycznych, topograficznych, gospodarczych, rolniczych i statystycznych dotyczących Śląska, co może być bogatą kopalnią wiedzy dla badacza tematyki śląskiej.

Drugie dzieło wzbogacające zasoby kolekcji śląskiej to Sposób do nauczania gry Tarok i Tarok-Lombra autorstwa Flittnera Christiana Gottfrieda. Podręcznik ten wydano w 1809 roku we Wrocławiu, w słynnej oficynie wydawniczej Wilhelma Bogumiła Korna. Autor dzieła to berliński lekarz i farmaceuta, twórca szeregu publikacji z dziedziny pedagogiki seksualnej, a także jak się okazuje autor kilku podręczników wyjaśniających zasady gier towarzyskich, takich jak np. szachy czy gry karciane.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do bliższego zapoznania się z nowościami antykwarycznymi, które zasiliły nasze zbiory - w odpowiednich czytelniach BUWr (Czytelnia Zbiorów Specjalnych i Czytelnia Śląska).