Przejdź do treści

Oddział Dokumentacji Śląskiego Dziedzictwa Kulturowego

Zadania oddziału

Do podstawowych zadań Oddziału Dokumentacji Śląskiego Dziedzictwa Kulturowego należy:

  • opracowywanie (retrospektywne) w katalogu komputerowym i Bibliotece Cyfrowej UWr wydawnictw zwartych i ciągłych Kolekcji Śląsko-Łużyckiej,

  • komputerowe opracowanie dokumentów życia społecznego głównie o tematyce śląsko-łużyckiej,

  • konsultacje dla użytkowników i pomoc merytoryczna w Czytelni Śląskiej,

  • realizacja kwerend użytkowników z zakresu tematyki śląsko-łużyckiej,

  • szkolenia w zakresie wprowadzania metadanych w oprogramowaniu dLibra,

  • udział w projektach.


Oddział Dokumentacji Śląskiego Dziedzictwa Kulturowego

Oddział został powołany Zarządzeniem Nr 133/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego.


Adres

Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Dokumentacji Śląskiego Dziedzictwa Kulturowego
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
e-mail: -


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. / adres e-mail
Kier. Oddz. mgr Katarzyna Grodecka 71 3752 414
mgr Arkadiusz Cencora 71 3463 163
mgr Danuta Liszkowska-Solnicka 71 3752 416
mgr Monika Michałkiewicz 71 3752 414
dr Paulina Nicko-Stępień 71 3752 414
dr Grzegorz Sobel 71 3463 163