Aktualizacja oprogramowania w Bibliotece Cyfrowej UWr.